สอบผ่านทุกระดับ ทุกสนาม ในเวลาไม่เกิน 7 วัน

หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นมา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ ภายในเวลา 7 วัน เพราะผู้เขียนทั้งสองคน คือ ผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายการพัสดุโดยตรง และยังเป็นผู้บรรยายด้านกฎหมายพัสดุให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทยมากว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัสดุ โดยเฉพาะปัญหาในการเตรียมสอบตำแหน่งที่เกี่ยวกับการพัสดุ
เนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง ?
ส่วนที่ 1 คำอธิบาย(พร้อมประเด็น ถาม-ตอบ และแนวข้อสอบ)
ก. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
ข. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
- เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการตีแผ่ และขยายความทกประเด็นที่อยู่ในพระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯผู้อ่านจะได้เห็นมุมมองที่ลึกขึ้น และจับต้องได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงแนวข้อสอบแยกย่อยรายประเด็น)

ส่วนที่ 2 จับประเด็นสำคัญจากกฎหมายฉบับเต็ม (พร้อมประเด็น ถาม-ตอบ และแนวข้อสอบ)
ก. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
ข. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
- เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการนำ พระราชบัญญัติฯ และระเบียบฯ ฉบับเต็มมาขีดเส้นใต้เฉพาะประเด็นสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถจดจำ Key Word ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมฝึกทำข้อสอบแยกย่อยรายประเด็นซึ่งมีจำนวนหลายข้อและครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบอย่างเป็นระบบ
หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง ?
 • 1. ผู้เตรียมตัวสอบเจ้าหน้าที่พัสดุทุกวุฒิ ทุกระดับ ทุกสังกัดส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
 • 2. ผู้เตรียมสอบตำแหน่งอื่นๆ ที่ต้องใช้ความรู้ด้านการพัสดุในการสอบ (เช่น นิติกร นักจัดการงาน ธุรการ การเงิน บัญชี นักวิเคราะห์แผนฯ นักทรัพยากรบุคคล ฯลฯ )
 • 3. ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องการสอบเลื่อนระดับ
 • 4. ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุให้แก่องค์กรของตนเอง
 • 5. วิทยากร อาจารย์ และผู้สอนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการนำองค์ความรู้ด้านการพัสดุไปถ่ายทอดและจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ ?
 • 1. ใช้ภาษาเข้าใจง่ายนำมาอธิบายกฎหมายทีละประเด็น
 • 2. เขียนโดยผู้ทำงานโดยตรงด้านกฎหมายการพัสดุ จึงรวบรวมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนำมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย
 • 3. รวบรวมและนำข้อสอบที่น่าสนใจมาจัดระบบแยกย่อยตามหัวข้อต่างๆ ทำให้ผู้อ่านจดจำแนวข้อสอบได้ทันทีที่อ่านจบ
 • 4. จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ Green Readอย่างดี มีจำนวนหน้าและขนาดรูปเล่มที่กะทัดรัด (223 หน้า) เมื่อผู้อ่านได้เปิดอ่านครั้งแรกจะเกิดความมั่นใจได้ว่าสามารถอ่านจบและจดจำทุกจุดสำคัญได้ภายใน 7 วัน(เฉลี่ยวันละแค่ 30 หน้า)
 • 5. กรณีอยากหารือหรือปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้เขียนได้โดยตรงที่ inboxเพจ พี่แมง ป.
ราคาและวิธีการจัดส่ง
  เล่มละ 350 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ 40 บาท)ทีมงานจะจัดส่งพัสดุ ems ให้ท่าน
วิธีการสั่งซื้อ
 • 1. โอนค่าหนังสือ+ ค่าจัดส่งทั่วประเทศ จำนวน 390 บาท มาที ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขบัญชี 215910030514 ชื่อบัญชี นางสาวชลิตา ลาภผล
 • 2. กรอกข้อมูลการจัดส่ง พร้อมแนบสลิปการโอน (กดที่ปุ่ม “สั่งซื้อหนังสือ” ด้านล่างนี้)
 • * ท่านสามารถตรวจสอบเลขพัสดุและสถานะการจัดส่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตาม link นี้ M.me/brotherMP (หลังจากลงทะเบียนสั่งซื้อเสร็จแล้ว ทีมงานจะเร่งจัดส่งหนังสือให้ท่านตามลำดับการชำระเงิน)